KONU (Ön bilgilendirme formu)

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, www.Aware tur.com internet sitesinden ürün/hizmet satın alacak kişi ("ALICI") ile SOFİST TURİZM SEYAHAT ACENTESİ A.S. ("ACENTE") arasında kurulacak mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca ALICI’nın bilgilendirilmesidir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1 a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır.

ACENTE Bilgileri

UNVAN: SOFİST TURİZM SEYAHAT ACENTESİ A.S.
Adres: Barbaros Mahallesi, Bayrak sokak. No: 1/5 Ataşehir / İSTANBUL
Vergi D. ve No:  Kozyatağı V.D. 7721480807
Ticaret Sicil No: 378387-5
Mersis No: 0772148080700001

 

ALICI Bilgileri

UNVAN/AD: {CUSTOMER_NAME}
TCKN: {CUSTOMER_TAXNO}
Telefon / E-posta: {CUSTOMER_PHONE} - {CUSTOMEREMAIL}

ALICI tarafından paylaşılan kimlik ve iletişim bilgileri kayıt ve bildirimler için kullanılacağından kimlik ve iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin veya hatalı bilgilerin bildirilmesinin sorumluluğu ALICI’ya aittir.

ACENTE’nin internet sitesinde yer alan konaklama bedelleri yalnızca T.C. vatandaşları için uygulanan fiyatlardır. ALICI’nın T.C. haricinde farklı bir ülke vatandaşı olması durumunda, fiyat farkı talep edilebilir. Bu ihtimalde ACENTE, girilen iletişim bilgileri üzerinden ALICI ile iletişime geçecektir.

SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNLER/HİZMETLER ve FİYATLARI

{ORDER_ITEMS}

 

Ödeme Şekli : {PAYMENT_TYPE}, {ORDER_TOTAL} TL

ALICI satın aldığı hizmetin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin yukarıda belirtilen fiyatlara dahil olmadığını ve kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

6802 sayılı Kanun'un 34. maddesinde düzenlenen konaklama vergisi, yukarıda belirtilen fiyatlara dahildir

Satın alınan hizmetin teknik veya maddi hatalar nedeniyle fiyatının, özelliklerinin, açıklamalarının ACENTE’nin internet sitesine hatalı olarak yansıması hallerinde; TBK m.30 kapsamında ACENTE’nin hizmeti iptal etme ve tahsil edilen tutarları ALICI’ya iade etme hakkı saklıdır.

ÖDEME BİLGİLERİ

ALICI, Web sitesi, mobil satış veya aplikasyon kullanılarak satın alınan tüm rezervasyonlarda hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Uygulanan kampanya vb. seçenekler nedeniyle farklı zamanlarda bir veya birden çok seferde ödeme yapılması söz konusu olabilecek olup bu hallerde; ALICI kampanya kapsamında kendisine bildirilecek ödeme tarihlerinde, belirtilen oran ve tutarlarda ödemenin eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür.

Sözleşmeye konu ürünün/hizmetin ifasından sonra acentenin kusuru olmaksızın bir şekilde ALICI’nın kullandığı kredi kartından doğan, haksız ve hukuka aykırı kullanım iddiaları dahil olmak üzere herhangi bir neden ile banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini acente’ye ödememesi halinde, ALICI hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesi uyarınca işbu sözleşmeye konu ürün/hizmet dahilinde cayma hakkı kullanılamaz. Ancak rezervasyon iptali için geçerli olan iptal koşulları aşağıda bildirilmektedir.

İPTAL KOŞULLARI

ALICI’ya sunulacak konaklama hizmetlerinin iptal şartları ilgili tesise, konaklama ve rezervasyon dönemine ve sair şartlara göre farklılık göstermektedir. ALICI’nın tercih ettiği konaklama hizmetine ilişkin iptal şartları rezervasyon ekranında detaylı olarak belirtilmektedir. ALICI satın almak istediği rezervasyonlara ilişkin iptal şartlarına ilişkin ACENTE’nin çağrı merkezinden de detaylı bilgi alabilecektir.

ALICI, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devir halinde devir tarihindeki güncel kampanyalar, uygulamalar ve fiyatlandırmalar uygulanacak olup Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

ALICI'nın kendisine bildirilen otele giriş başlangıç saatine uygun şekilde belirlenen başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda ACENTE, ALICI adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda ALICI'ya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. ALICI, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir.

Yapılan rezervasyonda kullanılan hediye çekinin, ALICI tarafından herhangi bir sebeple kullanılmadığı/ yarım bırakıldığı durumlarda mesafeli satış sözleşmesinde yer alan iptal koşulları devreye girecek olup çek bedeli dışında ödeme yaptı ise çek dışında kalan meblağın iadesi bu koşullar doğrultusunda eğer mümkün ise yapılacaktır. Çekin bedelinin nakit olarak iadesi hiçbir koşulda mümkün olmayıp; mesafeli satış sözleşmesinde yer alan iptal koşullarına göre iadesi mümkün ise süresi dahilinde kullanılmak üzere çek ALICI'ya iade edilecektir. ALICI, kendisi veya yakınlarının sağlık ve başkaca mazeretlerini beyan etmek sureti ile geziye iştirak edememesinden vb. kendi kusur ve ihmallerinden ACENTE’yi sorumlu tutamaz ve böyle bir durumda mesafeli satış sözleşmesindeki iptal koşullarının geçerli olacağını bilmektedir.

ACENTE’nin hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde ACENTE, ALICI'nın o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde ALICI'ya iade eder.

ACENTE, ALICI'ya bildirmek kaydıyla konaklama hizmeti sağlayan tedarikçinin hizmet vermeyeceğini ACENTE'ye bildirmesi hallerinde hizmeti başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. ALICI tarafından her bir hizmet için ödemesi yapılan rezervasyon bedelleri kapsamında tedarikçilerin uygunluğu doğrultusunda ALICI kendisine önerilebilecek alternatifler için karar verme hakkını kullanabilir. ALICI; (1)tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönerek tüketilmeyen hizmet bedelini 14 gün içerisinde iade alma hakkına, (2)isterse ACENTE tarafından kendisine teklif edilen (varsa) ödediği bedel ile eşit değerde başka bir hizmete ilave bedel ödemeden katılma hakkına veya daha yüksek değerdeki hizmete aradaki fark bedeli ödeyerek katılma hakkına, (3)daha düşük bedelli bir hizmet seçer ise aradaki fiyat farkının kendisine iade edilme hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtilen iptal şartları yalnızca konaklama hizmeti için geçerli olmakla, ALICI’nın rezervasyon hizmeti ile birlikte ulaşım hizmeti satın alması halinde tercih edilen ulaşım hizmeti için geçerli olan iptal şartları uygulanacaktır. ALICI’nın tercih ettiği ulaşım hizmetine göre iptal şartları değişebileceğinden, ulaşım hizmetinin iptal şartları için ACENTE’nin çağrı merkezinden bilgi alınabilecektir.

Uçak transferleri son 24 saat kalaya kadar kesintisiz iptal edilebilir.

Otobüs ulaşımı ile satın alınan rezervasyonlarda ise; gidiş otobüsleri için son 2 güne kadar, dönüş otobüsleri içinse tesise giriş gününe kadar yapılan iptal işlemlerinde ulaşım iadeleri kesintisiz yapılır.

ALICI tarafından Transfer hizmeti de alınmış olması halinde transfer hizmetine ilişkin uygulanacak iptal şartları bölge ve dönem gibi etkenlere göre değişebilecektir. ALICI, tercih ettiği transfer hizmetinin iptal şartları ile ilgili ACENTE’nin çağrı merkezinden bilgi alabilecektir.

İPTAL VE İADE PAKETİ

ALICI tarafından konaklama hizmetine ek olarak Aware tur Rezervasyon İptal ve iade Paketi alınması halinde; ACENTE, ALICI’ya yalnızca konaklama rezervasyonunu cezasız iptal etme hakkı sunar. Bu uygulama ile ALICI, rezervasyon başlangıcından 72 saat öncesine kadar rezervasyonunu iptal edebilecektir.

Rezervasyon İptal ve İade Paketi’nin koşulları; otel rezervasyon bedelinin 1000 TL’ye kadar olan işlemler için iptal ve iade paket bedeli 10 TL’dir. Otel rezervasyon tutarının 1000 TL üzerinde olması durumunda ise toplam tutarın %1’i kadar iptal ve iade paketi bedeli ödenir. Uygulanan kampanya veya başka bir nedenle konaklama bedelinin farklı tarihlerde ve farklı tutarlarda ödenmesi kararlaştırılmışsa dahi iptal ve iade paketi bedelinin tamamı rezervasyon tarihinde ödenir. Rezervasyon iptalinde, konaklama ücretinin tamamı iade edilirken iptal ve iade paketi ücreti iade edilmez. İptal ve iade paketi yalnızca otel konaklamasını kapsar, rezervasyonla beraber alınan uçak biletleri, transfer ve diğer ulaşımlar ise paket kapsamında değildir.

Rezervasyona iptal ve iade paketi eklenebilmesi için konaklama tarihine 7 günden fazla olması gerekir. Bu uygulama 1 Nisan - 30 Kasım tarihleri arasındaki minimum 3 gece üzeri konaklamalarda geçerlidir. Rezervasyon iptali ile ilgili teminatlar Aware tur ile Mapfre Sigorta arasında düzenlenen abonman sigorta poliçesi kapsamında sağlanmaktadır.

DELİL ŞARTI

Taraflar arasında kurulacak olan mesafeli satış sözleşmesinden ve/veya ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde ACENTE’nin dijital kayıtları dahil bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kaydı kesin delil oluşturur.

UYUŞMAZLIK HALLERİNDE

ALICI, Satın alınan ürün/hizmete ilişkin bir sorun yaşanması halinde sorunun çözümü için ACENTE’nin misafir ilişkileri departmanına +90 530 971 6370 numaralı telefon üzerinden ulaşabilecek ya da ilgili yıl için Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen tutar aralığında olan rezervasyonlar için yetkili Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurabilecektir.

 

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI : SOFİST TURİZM SEYAHAT ACENTESİ A.S.
ALICI : {CUSTOMER_NAME}
Tarih : {DATE}

We provide high quality services and help people enjoy the beauty and colors of the world.

info@awaretour.com
+90 530 971 6370