Policy applies to the website www.awaretour.com (hereinafter referred to as the “Website” ) governs the processing of personal data of users and customers that is collected when using and / or during the online services subject to the agreement.

Aware Tour, SOFIST TURIZM Inc. (hereinafter “ Controller” ) is the owner of the website and is responsible for the data collected through the website. August April 2016). The controller guarantees compliance with the applicable rules for the protection of personal data, namely Regulation of the European Parliament and of the Council of Europe 2016/679 (EU) of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of these data (RGPD) in accordance with the Law dated August 8, 2019 No. 58/2019, which provides that the RGPD is applied in accordance with national law.

Use of the Website constitutes acceptance of this Privacy Policy.

I. Controller contact information:

 • Aware Tour, SOFIST TURIZM Inc.

 • Address: 34746 Atasehir Istanbul, Barbaros district, Bayrak street, 1/5
 • Email address: info@awaretour.com

The Controller is based in the United States, the country in which the data collected through the Website will be processed. No decision has been made on compliance with the requirements of the United States, a country whose legal regulations do not provide an adequate level of protection for personal data. However, as noted in previous articles, the Controller agrees and undertakes to comply with the laws of the European Union and the Republic of Turkey regarding data protection. By accepting this Privacy Policy, the User is deemed to have consented to the processing of their data in this country.

II. Applicable data processing principles

The Controller will apply the following principles when processing your personal data that comply with the requirements of applicable data protection regulations:

 • Principle of legitimacy, loyalty and transparency: The controller will always carry out data processing, it will have a legal basis, which may have one or more specific purposes and must be communicated with full transparency.
 • Data minimization principle: Controller, it will only ask you for data that is absolutely necessary for the purposes of data collection.
 • Principle of limited storage: Data will be stored for the period strictly necessary for the purposes of their processing. The controller will notify you of the retention period corresponding to the specified purpose. In the case of a subscription, the Controller must periodically review these lists and remove entries that have been inactive for a long time.
 • Honesty and Privacy Policy: The Controller has taken the necessary measures to prevent unauthorized access or misuse of its users' data by third parties.

III. Collection of personal data

When users visit the website for the purpose of sending an email to the Controller, subscribing to its newsletter or signing a contract, they can provide their IP address, first and last name, address, email address, telephone number and nationality, etc. they provide information containing personal data, such as Users especially. They may provide personal data through the Website by following these steps:

 • Website browsing
 • Communication via contact forms or sending an email.
 • Sending comments to an article or page.
 • Conclusion of a contract for the services offered by the controller
 • Completing a subscription form or newsletter form owned by the Controller via MailChimp.
 • MailRelay via filling out a subscription form or a newsletter form owned by the controller.
 • Execute a subscription form or a newsletter form owned by the Controller via Blue.

The categories of personal data collected through the Website as a result of these activities include:

 • Personal Information. For example: first name, last name, etc. Photos can also be collected during the recording of lectures.
 • Demographic data. For example: nationality, gender, etc.
 • Contact Information. For example: postal address, email address, fixed phone number and mobile phone number.
 • Contract data. For example: to contractual transactions, identity documents, purchased products and services, financial transactions, debts, etc. these relationships.
 • navigation data. For example: IP address, device type and ID, browser type, domain through which the website is accessed, browsing data and activity on the website.

IV. Purpose and legal basis for the processing of personal data

The collected personal data and the purpose of processing this data by the Controller differ depending on the data collection methods:

 • Contact forms: The controller must provide a first and last name in order to be able to answer questions asking for personal data such as e-mail addresses, telephone numbers and website addresses.
  For example, the controller may communicate this data to the user, the information on the website, the services provided by the website, it may use it to respond to messages, requests, complaints, comments or concerns that it sends regarding the processing of personal data, concerns, based on legal documents available on the Website and any additional requests that are the subject of the Website or October terms. The legal basis for data processing is the consent given by the data owner when completing and submitting the contact form.
 • Content Subscription Forms: The Controller requests the following personal data to manage the subscription list, send newsletters, promotions and special offers: first name, last name, email address, phone number and website address.
 • The data that the User submits to the Controller when filling out forms is stored on Amazon Web Services servers located in the United States. The legal basis for data processing is the consent given by the data owner when completing and submitting the contact form.
 • Sözleşme süreci: Denetleyici, yapılan satın almalar vb. için ücretleri ve masrafları yönetebilir. ön sözleşmeler veya sözleşmeler yaparken. Ürün ve hizmet sunmak amacıyla kullanıcılardan kişisel veriler talep edebilir ve bu verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı sözleşme öncesi veya sözleşme ilişkisidir.
 • Memnuniyet anketleri: Kontrolör, elektronik ortamları (e-posta, SMS, MMS vb.) kullanabilir, telefon veya posta yoluyla memnuniyet anketleri ve verdiği hizmetlerin kalitesine ilişkin anketler gönderebilir. Verilerin bu bölümde belirtilen amaçlarla işlenmesinin meşru dayanağı, meşru menfaattir.

Denetleyicinin, Kullanıcıların kişisel verilerini işlemek için başka amaçları vardır:

 • Feragatname'de belirtilen şartlara ve geçerli yasalara uygunluğu sağlayın. Bu, Web Sitesinin topladığı kişisel verilerin gizliliğini korumasına yardımcı olan araçlar ve algoritmalar geliştirmeyi içerebilir. Bu fiillerin hukuki dayanağı, Kontrolörün üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesidir.
 • Bu web sitesi tarafından sunulan hizmetleri sürdürmek ve geliştirmek. Bu işlemin yasal dayanağı, Kontrolörün meşru menfaatidir.
 • denetleyici söz konusu ağlarda bulunduğundan sosyal ağlarda işlem yapabilir. Kullanıcının Moderatörün sosyal ağlarındaki profilleri takip etmesi gerekiyorsa, kişisel verilerin işlenmesi, kullanım koşulları, gizlilik politikaları ve bu sosyal ağa erişim kuralları ve ayrıca bu Gizlilik Politikasının hükümleri tarafından yönetilecektir. Kullanıcı daha önce bunları kabul etmiştir. Bu eylemin hukuki dayanağı, veri sahibinin sayfa abonesi iken vermiş olduğu onaydır.
  Başlıca sosyal ağların gizlilik politikaları aşağıdaki bağlantılarda mevcuttur:
 • Facebook
 • twitter
 • LinkedIn
 • Youtube
 • instagram
 • Sosyal ağlardaki varlığını, faaliyetlerini tatmin edici bir şekilde yöneten kontrolör, ürünleri veya hizmetleri hakkında bilgi sağlamak ve sosyal ağ kurallarının izin verdiği diğer amaçlar için Kullanıcının kişisel verilerini işleyecektir.

  Denetleyici hiçbir koşulda pro'yu kullanmayacaktır.

  B. Kişisel verilerin güvenliği

  Denetleyici, Kullanıcının kişisel verilerinin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, uygunsuz erişimini, ifşasını, değiştirilmesini veya yok edilmesini önlemek için tüm makul adımları atmış ve sektördeki en iyi uygulamaları takip etmiştir.

  Web sitesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Amazon Web Services sunucularında barındırılmaktadır.

  Bu amaçla gerekli tüm güvenlik önlemleri alındığından veri güvenliği garanti altına alınmıştır. Daha fazla bilgi için gizlilik politikasını okuyabilirsiniz.

  VI. Diğer web sitelerinden içerik

  Bu web sitesindeki sayfalar, diğer web sitelerindeki içeriğe (örneğin videolar, resimler, makaleler vb.) bağlantılar içerebilir.

  Bu web siteleri, kullanıcı verilerini toplayabilir, çerez kullanabilir, ek üçüncü taraf izleme kodu içerebilir ve bu kodu kullanarak etkileşimleri izleyebilir. Bu web siteleri tarafından toplanan kişisel verilerin işlenmesi, gizlilik politikalarının hükümlerine tabidir.

  VII. Çerez politikası

  Bu web sitesi, üzerinde sunulan hizmetleri çalıştırmanıza ve sağlamanıza izin veren tanımlama bilgileri kullanır. Çerezlerin türleri, kullanım amaçları ve konfigürasyonları ile ilgili bilgiler Çerez Politikası'nda yer almaktadır.

  8. Kişisel verilerin saklanması

  Kullanıcılar tarafından Denetleyiciye sağlanan kişisel veriler, Kullanıcıların silme haklarını kullanmamaları koşuluyla, toplama amaçlarına ulaşmak için gerekli olduğu sürece saklanacaktır.

  Veriler, toplama amaçlarına ulaşmak için artık gerekli değilse, yasal duruma uymak için işlenmesinin geçici olarak sürdürülmesi gereken durumlar dışında, genel olarak silinecektir.

  Benzer şekilde, kanunun öngördüğü istisnalardan birinin geçerli olduğu haller dışında, kişisel veriler, kullanıcıların rızalarını geri çekmeleri halinde de silinecektir.

  IX. Kişisel verilerin alıcıları

  Denetleyici, Web Sitesi aracılığıyla toplanan kişisel verileri aşağıdaki alıcılara aktarabilir veya bunlara erişim izni verebilir:

  • a) Hizmet sağlayıcılar:

  • Denetleyici, örneğin web platformu hizmetleri, e-posta teslimi vb. için kullanılabilir. örneğin, işbu Gizlilik Politikası'nda açıklanan amaçlara ulaşmak için gerekli olması halinde, anlaşmalı hizmet şirketlerine kişisel verilere erişim sağlayabilir. Bu sağlayıcılar, verileri, verilerin tatmin edici bir şekilde işlenmesini sağlamak için gerekli tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi gereken bir üçüncü taraf veri işleme sözleşmesine uygun olarak, geçerli düzenlemeler tarafından belirlenen koşullara uygun olarak işlemelidir.

   Bu sağlayıcılardan bazıları, yeterli düzeyde kişisel veri korumasını garanti etmeyen ve uygunluk kararlarının alınmadığı bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşiktir. Kullanıcılar, bu ülkede verilerinin işlenmesiyle ilgili riskler konusunda bilgilendirilir ve bu tür işlemlere izin veren bu Gizlilik Politikasını kabul eder.

   Denetleyici, özellikle aşağıdaki sağlayıcılara kişisel verilere erişim sağlayacaktır:

   • Denetleyici istemcileriyle canlı oturumları kaydetmek amacıyla bu verileri işleyen Zoom Video Communications, Inc.
   • Bu veriler, Kontrolör tarafından sağlanan reklam hizmetleri ve diğer hizmetler kapsamında faaliyet gösteren SalesForce ve ayrıca Kontrolörün müşterilerine sağladığı nihai hizmetlerle ilgili olanlar.
   • Denetleyiciye ödeme hizmetlerinin sağlanmasıyla bağlantılı olarak kişisel verileri işleyecek olan Zuora Inc.
   • Denetleyiciye sağlanan veri barındırma hizmetleri bağlamında verileri işleyen Amazon Web Services, ABD.
  • b) Diğer üçüncü kişiler ve yasal yükümlülüklere uyum:

   Bu tür bir iletişimin yasal olduğu veya yetkili makamlara, hakimlere ve mahkemelere iletilmekte olduğu da dahil olmak üzere denetleyici. Aşağıdakiler dahil olmak üzere yasal bir yükümlülüğe uymak için gerekli olduğu durumlarda kişisel verilerinizi üçüncü taraflara iletebilir:

  X. Kişisel verilerin doğruluğu ve güvenilirliği

  Kullanıcı, Kontrolör'e sağladığı verilerin doğru, eksiksiz, gerçek ve güvenilir olduğunu ve usulüne uygun olarak güncellendiğini taahhüt eder.

  Web Sitesinin bir kullanıcısı olarak Kullanıcı, sağlanan verilerin doğruluğundan ve geçerliliğinden tek başına sorumludur ve bu, Denetleyiciyi bu konudaki herhangi bir sorumluluktan muaf tutar.

  11. Kullanıcı hakları

  Denetleyici, kullanıcıya kişisel verileriyle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunu bildirir:

  • Depolanan verilere erişim isteği.
  • Verilerin düzeltilmesi veya silinmesi talebi.
  • İşlemeyi kısıtlama isteği.
  • veri aktarım isteği.
  • İşleme itirazı.

  Bu hakların gerçek kişi tarafından kullanılması ve bu nedenle doğrudan Veri Sahibine verilmesi, veri sorumlusu tarafından talep yoluyla kullanılması; bu, kullanıcı verilerini sağlayan müşteri, abone veya çalışanın, hiçbir şekilde Kontrolör ile iletişime geçemeyeceği veya saklanan kullanıcı verileri veya bunların nasıl elde edildiği hakkında bilgi isteyemeyeceği, söz konusu verilerin düzeltilmesini talep edemeyeceği, verilerin aktarılmasını talep edemeyeceği anlamına gelir. verilerin işlenmesine itiraz edemez ve bu verilerin kullanımını kısıtlayamaz ve bu verilerin Denetleyicinin dosyalarından silinmesini talep edemez, yani edemez.

  Kullanıcılar, erişim, düzeltme, silme, taşınabilirlik haklarını kullanmak veya itirazda bulunmak için aşağıdaki adrese e-posta göndermelidir: info@awaretour.com

  Kullanıcılar, kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesinin yürürlükteki veri koruma düzenlemelerini ihlal ettiğini de düşünürlerse, bir denetim makamına, bu durumda Ulusal Veri Koruma Komisyonu'na şikayette bulunabilirler.

  12. Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

  Denetleyici, yasal veya yasal gelişmelerin yanı sıra endüstri uygulamalarına uyarlamak için bu Gizlilik Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar.

  Bu Gizlilik Politikası, yayınlanan başka bir politika tarafından usulüne uygun olarak değiştirilene kadar yürürlükte kalacaktır.

Yüksek kaliteli hizmet anlayışımızla insanların dünyanın güzelliklerini ve renklerinin tadını çıkarmasına yardımcı oluyoruz.

info@awaretour.com
+90 530 971 6370